Students

School Prefects (Counselling)

Appointment of School Prefects (Counselling) 2020 / 2021

 

 

Head Counselling Prefect:

王沛恒

5A

 

 
 

Deputy Head Counselling Prefects:

莊秉康

5B

 

 
 

 

何廣謙

5D

 

 
 

 

 

 

 

 

Counselling Prefects

Class

 

Counselling Prefects

Class

CHAN SAN HON

陳新翰

5A

 

CHEUNG CHUNG HEI

張頌烯

5D

CHENG KING SHING

鄭經誠

5A

 

*CHIU SHEUNG WANG

趙尚泓

5D

*HO YIN LAM

何彥霖

5A

 

*CHOW SHING KIT

周聖傑

5D

SETO CHUN NOK

司徒浚諾

5A

 

HO LOK HANG

何樂行

5D

CHARLES WILLIS

韋子軒

5A

 

* LAW JING SEE

羅靖施

5D

CHEUNG YU KAI

張裕佳

5B

 

MAK HO PONG

麥顥邦

5D

LI CHANG RU

李昌儒

5B

 

*TANG TSZ WING

鄧子穎

5D

LO KING SHEK

盧璟碩

5B

 

TSANG TSZ CHUNG

曾子聰

5D

TSUI MARCUS

崔浚軒

5B

 

*WONG YUK NAM

黃煜楠

5D

CHEUNG TSZ WAI

張梓維

5C

 

*YUNG CHI HANG

容志恆

5D

MA TSZ KIN

馬梓健

5C

 

 

 

 

* Core group

 

Peer Counsellors

Class

 

Peer Counsellors

Class

KWOK SZE CHEUK

郭思卓

4A

 

CHAN PAK TO HUGO

陳伯韜

4C

LI TSZ HEI

李梓熙

4A

 

CHEUNG PUI KWONG

張沛光

4C

LIANG DING QUAN

梁鼎權

4A

 

HUANG TSZ WUN

黃梓桓

4C

TANG CHUN LUI

鄧晉雷

4A

 

KWONG TSZ YU

鄺祉宇

4C

YUNG HO LONG

容皓朗

4A

 

POON MAN TO

潘文韜

4C

CHAN WANG TIK

陳泓迪

4B

 

SO MAN CHUNG

蘇珉樅

4C

CHENG TSZ LONG

鄭梓朗

4B

 

TAI CHEUK YAN

戴卓仁

4C

CHUNG HO CHING

鍾灝澄

4B

 

TONG KA HEI

唐家熙

4C

CHUNG KAI CHUNG

鍾啓聰

4B

 

WONG WAI CHIU WESLEY

黃暐朝

4C

HUANG KUEN KWAN

黃權君

4B

 

CHAN CHIN CHING

陳展呈

4D

TSANG WAI LUN

曾湋倫

4B

 

HO TING YAN

何庭昕

4D

WANG HEI WAI

王曦煒

4B

 

OR KING NANG

柯景能

4D

YUEN YAT CHUNG

袁一冲

4B

 

WONG CHEUK HIN

王焯軒

4D