Students

School Prefects (Counselling)

Appointment of School Prefects (Counselling) 2019 / 2020

 

 

Head Counselling Prefect :

CHEUNG HOI WAN

張凱贇

5A

C

Deputy Head Counselling Prefects :

FUNG WANG LOK

馮弘瓅

5C

D

 

LO HO KWAN MARCUS

盧灝鈞

5D

S

 

 

 

 

 

 

 

Counselling Prefects

Class
H

 

Counselling Prefects

Class
H

LAI HOK LAM

賴學林

5A

C

 

*WONG CHI YUI

黃子睿

5C

N

*NG YAM KIU

吳蔭翹

5A

N

 

*LAM CHIN CHUN

林千竣

5D

D

TJONG SUNG FAI

張崇徽

5A

C

 

LEUNG CHIN WANG

梁展弘

5D

R

LAM YAT HEI

林日熙

5B

S

 

*LO KEI YIN

盧紀言

5D

W

*NGAN TSZ HIN

顏梓軒

5B

N

 

YIP MING FUNG

葉銘鋒

5D

D

SUI HO YIN

帥皓然

5B

T

 

YU SIU HIN

虞肇軒

5D

T

*WONG PAK LAM

黃栢霖

5B

S

 

 

 

 

 

 

 

 

Peer Counsellors

Class
H

 

Peer Counsellors

Class
H

CHAN SAN HON

陳新翰

4A

N

 

CHAN HIN TING

陳衍廷

4D

C

HO YIN LAM

何彥霖

4A

R

 

CHENG TIM WAN

鄭添尹

4D

D

MA SAU YAT

馬守一

4A

S

 

CHIU SHEUNG WANG

趙尚泓

4D

W

NGAN YAT FEI

顏溢飛

4A

W

 

CHONG TSZ HIN

莊祉軒

4D

W

TO CHING HEI

杜政熹

4A

T

 

CHOW SHING KIT

周聖傑

4D

C

WONG DAVY

王沛恒

4A

N

 

HO KWONG HIM

何廣謙

4D

N

CHAN TAT HEI

陳達希

4B

C

 

HO LOK HANG

何樂行

4D

W

CHEUNG YU KAI

張裕佳

4B

R

 

KWONG TSZ WAI

鄺子懷

4D

T

CHONG PING HONG

莊秉康

4B

K

 

LAW JING SEE

羅靖施

4D

D

LAM SIN LOK

林先樂

4B

D

 

LO TSZ HIN

羅子軒

4D

R

LO KING SHEK

盧璟碩

4B

S

 

MIU PAK YIN

繆柏賢

4D

C

WONG WAN HIM

王允謙

4B

R

 

TAKAMIZAWA SHO

高見澤昌

4D

K

CHIU LONG PAK

趙朗栢

4C

D

 

TANG TSZ WING

鄧子穎

4D

C

LEUNG HO CHUN

梁灝駿

4C

C

 

WONG YUK NAM

黃煜楠

4D

D

MA TSZ KIN

馬梓健

4C

T

 

YUNG CHI HANG

容志恆

4D

S

 

* Core group