Prefect (Counselling) List 2018-2019
描述: 描述: C:\Documents and Settings\ccw\桌面\line.jpg

Appointment of School Prefects (Counselling) 2018-2019

Head Counnselling Prefect : MAK TIK HONG 5B
Deputy Head Counnselling Prefects :

FAN YUI HEI

POON FUNG WA

5A

5A

 

 

 

Counselling Prefects

Class

H

 

Counselling Prefects

Class

H

*FOK YAT TUNG

霍日桐

5A

R

 

LAM AN YIN

林晏賢

5B

D

*OR MING CHEUNG

柯明璋

5A

N

 

LAU WANG TAT

劉宏達

5B

T

*YUEN PUI HO

袁沛豪

5B

T

 

WONG TSUNG YAN

黃淞胤

5B

W

*HUI TING WAI

許庭瑋

5C

K

 

YIU YAT HANG

姚日鏗

5B

N

*XU CHANG LE

許長樂

5C

R

 

LEUNG HO PUI

梁浩培

5D

T

*CHAN CHUN HEI

陳俊希

5D

R

 

TSE WAI LONG

謝淮朗

5D

R

LEE CHI KIN

李子健

5A

N

 

YIP KA KING

葉家敬

5D

W

TSANG TSUN LOK

曾浚洛

5A

D

         

 

Peer Counsellors

Class

H

 

Peer Counsellors

Class

H

CHAN YIU SING  

陳耀星

4A

K

 

WONG PAK LAM

黃栢霖

4B

S

CHEUNG HOI WAN    

張凱贇

4A

C

 

CHAN CHUNG MING 

陳頌銘

4C

R

FUNG WING KAN       

馮穎勤

4A

K

 

FUNG WANG LOK      

馮弘瓅

4C

D

LAU SIU LONG    

劉兆朗

4A

T

 

KWAN LOK HIM 

關諾謙

4C

R

LI CHAK YU

李澤宇

4A

C

 

OR CHI YIU  

柯智耀

4C

K

NG PING HEI

吳秉晞

4A

D

 

TSANG TSZ FUNG      

曾子鋒

4C

W

NG YAM KIU       

吳蔭翹

4A

N

 

WONG CHI YUI   

黃子睿

4C

N

TJONG SUNG FAI

張崇徽

4A

C

 

CHAN PAK CHUN       

陳柏蓁

4D

C

HO CHUN YIN     

何俊彥

4B

R

 

FU MING CHUN  

傅銘焌

4D

S

HUNG HO TING  

洪顥庭

4B

T

 

HON HO TUNG    

韓浩東

4D

W

LAM CHEUNG YEUNG      

林翔洋

4B

K

 

LAM CHIN CHUN

林千竣

4D

D

LEE KA YIU 

李嘉堯

4B

N

 

LEUNG CHIN WANG 

梁展弘

4D

R

LEUNG CHUN KIT      

梁俊傑

4B

S

 

LO HO KWAN      

盧灝鈞

4D

S

NG HIU WANG    

伍曉宏

4B

C

 

LO KEI YIN  

盧紀言

4D

W

NGAN TSZ HIN    

顏梓軒

4B

N

 

YIP KIN NAM      

葉健楠

4D

R

SIU KWAN YIU   

蕭鈞堯

4B

S

 

YU SIU HIN  

虞肇軒

4D

T

SUI HO YIN  

帥皓然

4B

T

         
                 

 

*Core group