Prefect (Counselling) List 2017-2018
描述: 描述: C:\Documents and Settings\ccw\桌面\line.jpg

Appointment of School Prefects (Counselling) 2017-2018

Head Counnselling Prefect : SHAM YIN LAM 5D
Deputy Head Counnselling Prefects :

CHOI CHUN MING

CHAN TIN LONG

5A

5C

 

 

 

Counselling Prefects

Class

H

 

Counselling Prefects

Class

H

*FAN WING KUEN
樊永權
5A
D

 

*TIAN YUCHEN 田雨宸
5C
D
*IP FU KWAN
葉富鈞
5B
W

 

*TAI SUNG CHIT 戴崇哲
5D
N
*WONG KAM YEUNG
黃金洋
5B
W

 

CHEUNG PAK HIN 張栢軒
5A
T
*YU NGO YIN

余翱延

5B
T

 

LI CHENGYANG 李承洋
5B
R
*CHAN TSZ HIM

陳梓謙

5C
R

 

YANG HOI YUEN 楊凱源
5B
T
*KWOK JUN HO

郭俊灝

5C
R

 

TSE YEE NOK ISAAC 謝依諾
5C
N

 

Peer Counsellors

Class

H

 

Peer Counsellors

Class

H

FAN YUI HEI

范睿熙

4A
K

 

YEUNG MAN LEONG 楊文亮
4B
T
FOK YAT TUNG 霍日桐
4A
R

 

YIU YAT HANG 姚日鏗
4B
N
LEE CHI KIN 李子健
4A
N

 

YUEN PUI HO 袁沛豪
4B
T
OR MING CHEUNG 柯明璋
4A
N

 

HUI TING WAI 許庭瑋
4C
K
POON FUNG WA 潘鋒樺
4A
D

 

KAM HO MAN 甘皓文
4C
T
TSANG TSUN LOK 曾浚洛
4A
D

 

KAN JASPER 簡立行
4C
W
CHAN CHEUK NAM 陳倬楠
4B
D

 

LIN JUNQIAN 林峻仟
4C
W
CHAN WAI KIN 陳瑋鍵
4B
N

 

TAM MING HEI 譚銘禧
4C
K
CHOW SHEUNG YAN 周上仁
4B
N

 

WAN CHEUK HAY 溫卓熙
4C
T
LAI CHEUK HEI 黎卓熙
4B
T

 

XU CHANG LE 許長樂
4C
R
LAM AN YIN ANDREW 林晏賢
4B
D

 

CHAN CHUN HEI 陳俊希
4D
R
LAU KA YU 劉嘉譽
4B
R

 

FUNG CHING YEUNG 馮清煬
4D
C
LAU WANG TAT 劉宏達
4B
T

 

LEUNG HO PUI 梁浩培
4D
T
MAK TIK HONG 麥廸康
4B
W

 

NG CHENG YIN 吳井然
4D
D
TAM HOI WUN 譚凱桓
4B
D

 

TSE WAI LONG 謝淮朗
4D
R
TONG SHEE YIU 唐書堯
4B
N

 

WONG KA CHAI 王家齊
4D
R
TSANG HOK YAN 曾學恩
4B
C
  YIP SHING HEI 葉承熹
4D
N
WONG TSUNG YAN 黃淞胤
4B
W
  YIP KA KING 葉家敬
4D
W

 

*senior prefects