Prefect (Counselling) List 2016-2017
描述: 描述: C:\Documents and Settings\ccw\桌面\line.jpg

Appointment of School Prefects (Counselling) 2016-2017

Head Counnselling Prefect : TSE CHEUK HANG 5C
Deputy Head Counnselling Prefects :

LO KEE MAN

WONG YAT NOK JONATHAN

SUNG CHIH HSIEN

5B

5C

5D

 

 

Counselling Prefects

Class

H

 

Counselling Prefects

Class

H

*LAI KAI YIN HILLMAN 黎啟燃
5A
S

 

LEUNG CHI TO VINCENT 梁智韜
5A
D
*WONG CHUN KIT 黃俊傑
5A
K

 

POON TSZ NOK 潘子諾
5A
W
*WONG HON LAM 王翰霖
5A
W

 

LAI HIN CHIT 賴衍哲
5D
R
*YUEH YIU KWAN 葉耀君
5A
D

 

TONG YAT CHING 唐一正
5D
N
*LAU CHRISTOPHER TREVOR 劉浚霆
5C
W

 

NG CHIN TAT 吳戩達
5D
S
*TONG CHUN YU 唐振宇
5C
W

 

WONG HOI FAN 黃凱勛
5D
D
*YIP HON KWAN 葉翰鈞
5D
D

 

WONG TAT KWAN 黃達鈞
5D
T
HO YIK HEI 何奕熹
5A
K

 

YU ANGUS SHAK LAM 余澤霖
5D
R
FUNG LONG YIN 馮朗然
5A
K

 

 

 

 

 

 

Peer Counsellors

Class

H

 

Peer Counsellors

Class

H

CHEUNG PAK HIN 張栢軒
4A
T

 

CHEUNG CHUNG KI 張頌祺
4C
D
CHOI CHUN MING 蔡駿銘
4A
R

 

KWOK JUN HO 郭俊灝
4C
R
FAN WING KUEN 樊永權
4A
D

 

LAI YU KIU ANTHONY 黎宇翹
4C
N
AU YEUNG YIU PAN 歐陽耀彬
4B
D

 

LAU POK WAI 劉博維
4C
S
CHIU TING HIM TREVOR 趙庭謙
4B
K

 

MAK TSZ HEI 麥子希
4C
S
IP FU KWAN 葉富鈞
4B
W

 

NG HO MING 吳浩銘
4C
C
LI CHENGYANG 李承洋
4B
R

 

TIAN YUCHEN 田雨宸
4C
D
MA HO KIU 馬浩僑
4B
K

 

TSE YEE NOK ISAAC 謝依諾
4C
N
WONG KA YIK 黃嘉奕
4B
T

 

WONG YAT HONG 黃日康
4C
C
WONG KAM YEUNG 黃金洋
4B
W

 

YU KIN WA 俞建華
4C
R
YANG HOI YUEN 楊凱源
4B
T

 

CHAN KOK 陳慤
4D
C
YU NGO YIN 余翱延
4B
T

 

LAM TAK TSUN 林德峻
4D
C
CHAN LOK KAN 陳諾勤
4C
D

 

LEUNG YAT SING 梁溢昇
4D
K
CHAN TIN LONG 陳天朗
4C
K

 

OR CHEUK HEI 柯卓希
4D
C
CHAN TSZ HIM 陳梓謙
4C
R

 

SHAM YIN LAM 岑彥霖
4D
C
          TAI SUNG CHIT 戴崇哲
4D
N

 

 

 

*senior prefects